Základní škola praktická Rožnov p. R. i letos v průběhu měsíce října, na počest oslav Dne stromů, uspořádala několik akcí zaměřených na lesní ekosystém, zdravé životní prostředí a rozmanitost podzimní přírody.

 

V průběhu měsíce října se třídní učitelé s dětmi se zaměřili na podzimní toulky v nedalekém parku a lese. Děti pozorovaly změny v přírodě, využívaly strakaté zástěry stromů ke svému tvoření, vytvářely výstavky větviček a plodů a učily se vnímat les ve všech souvislostech.

10. října 2013 se v městském parku uskutečnil výukový program o stromech pod vedením Michala Šulgana ze SVČ Rožnov p. R. a náladová procházka podzimní krajinou s výšlapem na Jurkovičovu rozhlednu.

31. října 2013 se  uskutečnila literární beseda se stejnou tematikou, na kterou si žáci připraví herbáře listů nejznámějších stromů a rodný list stromů.