Manuál pro lektora vzdělávací akce Učíme se s POLY

Formy a metody výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti v MŠ.
Environmentální výchova. Polytechnické vzdělávání.

 

OBSAH:
Vzdělávací akce .
Struktura vzdělávací akce
Vzdělávací cíle
Harmonogram vzdělávací akce
Získané kompetence pedagoga

 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Principy, specifika, rámcové cíle, klíčové kompetence, metody a formy

 

Úvod do environmentální výchovy (EV)
Učíme se venku. Motivace, přínosy, omezení, podpora pobytu a učení venku

 

Úvod do polytechnického vzdělávání
Smysl, cíle, místo v RVP PV, rozvíjené kompetence

 

Pedagogické postupy, metody a formy, hodné pro polytechnické vzdělávání
Metody aktivního učení posilující smyslové a rozumové vnímání přírody, přírodovědnou gramotnost, polytechnické dovednosti a kompetence dětí pro pobyt v přírodě, badatelské i tvůrčí činnosti a péči o životní prostředí

 

Praktická část. Doporučené postupy a činnosti vhodné pro environmentální výchovu a polytechnické vzdělávání
Motivační příběh POLY
Náměty k tématu: ZAHRADA, VODA, VZDUCH, PŮDA, SLUNCE

 

Zdroje, doporučená literatura, pomůcky a odkazy

 

 Vydáno v projektu „Jak učit POLY“. Projekt spolufinancován Zlínským krajem.