Podpora ekologických aktivit v kraji pro rok 2021 je vyvěšena na stránkách kraje v sekci Dotace, Aktuálně vyhlášené výzvy, odkaz: https://www.kr-zlinsky.cz/rp04-21-podpora-ekologickych-aktivit-v-kraji-aktuality-16670.html

Žádosti budou přijímány od 25. 01. 2021 do 19. 02. 2021 do 12:00 hodin.

Celková alokace je 1 000 000 Kč.

POZOR změna: jedna organizace může podat jen jednu žádost!

Stále platí územní vymezení na území Zlínského kraje.