Patnáctý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji hostil ve čtvrtek 12. listopadu 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně.

Tématem letošního ročníku bylo: Poznáváme a objevujeme přírodu. Během konference byly předány také výroční Ceny EVVO. Ocenění za celoživotní přínos v oblasti EVVO získala Marie Kordulová z LÍSKY.

Patnáctý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji hostil ve čtvrtek 12. listopadu 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně. Tématem letošního ročníku bylo: Poznáváme a objevujeme přírodu. Během konference byly předány také výroční Ceny EVVO. Ocenění za celoživotní přínos v oblasti EVVO získala Marie Kordulová z LÍSKY.

Do XV. ročníku Ceny EVVO – ceny za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji za rok 2015 přišlo 35 nominací z řad osobností, škol a školských zařízení, organizací a projektů. Cenu získalo 11 z nich, v jedné z kategorií byly uděleny i tři další zvláštní ceny.

Marie Kordulová v letošním roce stála u mnoha projektů. Mimo jiné je i jednou ze spoluautorek projektu Jak učit  POLY – rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání v mateřských školách. Aktivně se zapojuje do nejrůznějších osvětových kampaní, působí jako lektorka, spolupodílí se na chodu LÍSKY. Je odbornou a velmi uznávanou konzultantkou v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Součástí konference byla také prezentace a nabídky škol, středisek ekologické výchovy, ekocenter a dalších subjektů. Připraven byl jeden blok dílen, v nichž si zájemci vyzkoušeli například různé hříčky k ekologické výchově, konkrétní výukové programy nebo se seznámili s klíčovými kompetencemi a průřezovými tématy na školách.

Mezi hlavními hosty, kteří přednesli rozsáhlejší prezentace, byli PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., PedF UK v Praze. Ta si připravila na konferenci příspěvek nazvaný Proti proudu aneb prosazujeme pobyt venku navzdory tlaku okolí. Dalším přednášejícím byla Mgr. Marie Kordulová z LÍSKY, která vystoupila s prezentací nazvanou podle hlavního tématu letošní jubilejní konference – Poznáváme a objevujeme přírodu. Milým hostem byl Mgr. Geoff Cooper z Velké Británie, Lake District, který pohovořil o tom, jak trávit čas v přírodě s dětmi a mladými lidmi.

Setkání zástupců škol, neziskových organizací a veřejné správy se konalo pod záštitou radního Zlínského kraje Petra Navrátila. Pořadatelem byl Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, LÍSKA, z. s., 14|15 Baťův institut, p. o. a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

Programu se zúčastnilo téměř 150 lidí. Během dne zaznělo mnoho zajímavých příspěvků, referátů a příkladů z praxe. Přednášející pohovořili mimo jiné o nejrůznějších osvětových kampaních nebo zajímavých vzdělávacích programech.

http://evvo-liska.rajce.idnes.cz/Krajska_konference_2015