XIII. ročník Ceny za přínos k rozvoji a stabilizaci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji v roce 2013.

Cenu vyhlašuje Líska v 10 kategoriích:

 1. Osobnost  EVVO.
 2. Ředitel školy, školského zařízení/ manažer neziskové organizace.
 3. Školní koordinátor EVVO, pedagog, lektor.
 4. Pracovník/dobrovolník nestátní neziskové organizace.
 5. Komunální politik/pracovník veřejné správy.
 6. Žák základní/střední školy, student vyšší/vysoké školy.
 7. Podnikatel (právnická i fyzická osoba).
 8. Škola, školské zařízení/nezisková organizace.
 9. Projekt/aktivita EVVO realizovaný/á na území Zlínského kraje.
 10. Objev v oblasti EVVO (jednotlivec).

 

 • Nominováni mohli být jednotlivci: ředitelé apedagogové škol a školských zařízení, školní koordinátoři EVVO, vedoucí zájmových kroužků a oddílů, pracovníci a dobrovolníci středisek ekologické výchovy, pracovníci a členové NNO, pracovníci úřadů a institucí, členové zastupitelstev a komisí, zástupci podnikatelské sféry, studenti, novináři, osobnosti, které se významně, dlouhodobě a systematicky zasloužily o rozvoj EVVO na místní či regionální úrovni.
 • Nominovány mohly být organizace: školy, školská zařízení, NNO, organizační složky obce, které dlouhodobě vykonávají činnosti či realizují projekty v oblasti EVVO a ovlivňují tak dění na místní či regionální úrovni.
 • Nominováni mohli být žáci či studenti, kteří přispěli k ochraně životního prostředí, je aktivní ve své škole, neziskové organizaci či obci, realizoval zajímavý projekt, zpracoval studentskou práci, zúčastnil se soutěže, příp. se jinak zasloužili o ochranu životního prostředí.
 • Nominován mohl být projekt, realizovaný na území Zlínského kraje, financovaný z různých zdrojů, který svým pojetím a rozsahem významně obohatil činnost školy či organizace, měl výrazný dopad na život obce či regionu, byl prezentován veřejnosti a byl úspěšně realizován v plném rozsahu.
 • Nominován mohl být jednotlivec, který v roce 2013 vykonal významný počin, realizoval zajímavý projekt či program či se jinak zapojil do dění v EVVO.

Návrhy na nominace podávaly v průběhu října fyzické i právnické osoby. Nominace posuzoval řídící výbor Lísky, posílený o nezávislé osobnosti na svém jednání dne 19.11.2013.

Nominováno bylo 34 osobností, škol a školských zařízení, subjektů a projektů. Ocenění získalo 13 z nich. Ceny budou předány na XIII. Krajské konferenci o EVVO v Uherském Hradišti ve čtvrtek 28.11.2013.