Z obsahu

Články

Workshop badatelsky orientované vyučování

Pokud Vás zajímá badatelsky orientované vyučování (BOV), máte možnost přímo se zúčastnit badatelských hodin. Průvodci badatelsky orientovaným vyučováním budou manželé Dopitovi.

Workshop badatelsky orientované vyučování

Pokud Vás zajímá badatelsky orientované vyučování (BOV), máte možnost přímo se zúčastnit badatelských hodin. Průvodci badatelsky orientovaným vyučováním budou manželé Dopitovi.

Úchvatný svět loutek

Seminář Pod pokličkou - Brno

Zajímá vás jak asi bude v budoucnosti vypadat počasí na jižní Moravě? Jaký dopad má topení uhlím na kvalitu ovzduší a probíhající změnu klimatu? A chtěli byste vědět, jak se starají o kvalitu ovzduší jinde v Evropě? Přijďte na seminář Pod pokličkou.

Seminář Pod pokličkou - Hodonín

Zajímá vás jak asi bude v budoucnosti vypadat počasí na jižní Moravě? Jaký dopad má topení uhlím na kvalitu ovzduší a probíhající změnu klimatu? A chtěli byste vědět, jak se starají o kvalitu ovzduší jinde v Evropě? Přijďte na seminář Pod pokličkou.

Pozvání na dvoudenní kurz Zimní řez ovocných stromů

Kurz "Začínáme včelařit"

Rádi byste si založili chov včel, ale nevíte jak na to? Tak právě pro vás jsme připravili kurz "Začínáme včelařit".

Večerní vzdělávací přednášky a terénní exkurze pro učitele, koordinátory EVVO a veřejnost

Přírodovědné centrum TRNKA při DDM Uherské Hradiště si pro vás připravilo večerní vzdělávací přednášky a terénní exkurze pro učitele, koordinátory EVVO a veřejnost.

Třídenní kurzy Environmentálního poradenství

STEP pořádá ojedinělé kurzy věnované Environmentálnímu poradenství. Dozvíte se, jak profesionalizovat ekoporadenství ve své organizaci, jaké jsou jeho metody a standardy.

Možnosti financování obnov kulturního dědictví

Krajský úřad Zlínského kraje a Omnium o.s. ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR si Vás dovolují pozvat na odborný seminář pod záštitou Ing. Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje a organizace ICOMOS.

Letní prožitkově metodický kurz Orbis Kaktus 2014 o Environmentální výchově

Hledáte inspiraci a nové nápady k vaším environmentálním aktivitám s dětmi, zajímá vás jejich metodika, rádi si užijete nová dobrodružství a pobudete v krajině…

Učíme se péct kváskový chléb

Vítání jara na Rochusu

Jedná se o výukový program pro žáky ZŠ.

Ptáci ve městě

Vzdělávací program s dotací 2 hodiny zaměřený druhy ptáků žijících ve městech. Program je určený pro 2. stupeň ZŠ. Svůj zájem potvrďte na naši emailovou adresu.

Lektorský program Zprávy z ptačí říše

Program, který se vám může pružně přizpůsobit i podle ptačí sezony.

Lektorský program Mokřadem suchou nohou

Přijďte objevit, co se skrývá mezi rákosím i pod vodní hladinou, a proniknout do tajemných zvuků mokřadů.

Hospodaření v lesích a ochrana biodiverzity

5. setkání Fóra ochrany přírody.

Výlet – ornitologická stanice ORNIS v Přerově

Výlet s cestovatelským klubem do Přerova.

Ptáci ve městě

Vzdělávací program s dotací 2 hodiny zaměřený druhy ptáků žijících ve městech.

Za ptačím zpěvem do Kunovského lesa

Procházka za hlasy ptáků, poznávání ptáků, pozorování krmítek a ptactva na něm.

Lektorský program Zprávy z ptačí říše

Celoroční vzdělávací program na ptačí téma.

Ptáci v parku

Odpoledne zaměřené na pozorování ptáků v zámeckém parku v Holešově.

Ekologické dny Olomouc 2014

EDO jsou ekologickým svátkem, který se koná od roku 1992 pravidelně každý rok na přelomu dubna a května v Olomouci.

Exkurze po příkladech dobré praxe

Partnerství, o.p.s., ve spolupráci s Lipkou − školským zařízením pro environmentální vzdělávání a Střediskem ekologické výchovy a etiky SEVER vás zvou v rámci komunitního projektu Škola pro udržitelný život na exkurzi po příkladech dobré praxe.

Karpaty křížem krážem

Lektorský program pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ.

Zahradní slavnost

Zábavný i vzdělávací program pro děti i dospělé.

Chléb a naše zdraví

Výroba klátů a jejich kolorování

Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní řemeslnou dílnu pro veřejnost.

Nabídka aktivit pro školy v rámci Férového týdne

Připravili jsme pro vás speciální nabídku aktivit v rámci Férového týdne s TRNKOU. V nabídce jsou zlevněné výukové programy s rozvojovou tematikou a navíc možnost objednat si tematickou besedu s ochutnávkou, se kterou rovněž můžeme přijet i za vámi.

Mechorosty – určovací kurz

Mechorosty – určovací kurz pro začátečníky se bude pořádat v sobotu 10. 5. 2014 od 10:00 hod. v laboratoři biologie na Gymnáziu Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí.

Seminář Přírodní zahrady

Praktický seminář o přírodních zahradách lektorují Ing. Helena Vlašínová, Ph.D., autorka knihy Zdravá zahrada a zoolog RNDr. Mojmír Vlašín.

Toulky zámeckým parkem

Zážitkový program v zámeckém parku pro předem objednané skupiny (školy i veřejnost).

Voňavá stezka

Zážitkový program v zámeckém parku pro předem objednané skupiny (školy i veřejnost) tematicky doplňuje výstavu kosmetických flakonů.

Celoroční výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ Muzea regionu Valašsko p.o., Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

Celoroční výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ.

Přednáška Svatojánské bylinkaření

Bylinkaření našich babiček, obohaceno o speciální téma – adaptogeny.

Odborný seminář Svatojánské bylinkaření

Konference Venkovská krajina 2014

12. ročník konference Venkovská krajina. Jejím cílem je vytvořit pracovní rámec pro setkávání odborníků z řad studentů i jejich odborně zdatných kolegů, kteří již prošli bohatou praxí.

Meziříčská muzejní noc

V zámku Kinských se můžete těšit na pestrý program. Začneme tkát nekonečný koberec, kterým bychom se rádi zapsali do knihy rekordů. Ve výstavě Chléb za břichem nechodí si můžete namlít mouku, vyklepat srp nebo poorat malé políčko. V zámku Kinských bude i možnost přispět do speciální zapečetěné pokladničky na obnovu vyhořelého Libušína na Pustevnách.

Exkurze do národního parku Podyjí – krajem černých čápů

Čeká Vás seznámení s výjimečně zachovalým říčním údolím v zalesněné krajině, návštěva vřesovišť, orchidejových i pralesních lokalit, ukázky aktivit a zajímavosti ze života netopýrů a dokonce uvidíte, jak ve školních podmínkách lze provozovat chov koz.

Učíme se péct kváskový chléb

Máme pro Vás jednoduchý návod na to, jak doma připravit kvásek a péci z něj výborný a zdravý kváskový chléb.

Národní konference SCIENTIX

Cílem Národní konference SCIENTIX je propagace inovativní a badatelsky orientované výuky matematiky, přírodovědných a technických předmětů formou praktických workshopů, které přináší zkušenosti a inspiraci ze zajímavých národních i evropských projektů.

Hurá do přírody

Třídenní akce pro učetele mateřských škol.

Mezinárodní arte víkend s intenzivním workshopem afrotance

Afrotance, tvoření nejen pro děti, korajunglejazz, djembe session atd.

Letní pobyt pro rodiny s dětmi 1-6 let

Rodinný zážitkový pobyt, na kterém se můžete seznámit se základy Montessori pedagogiky a užít si společný čas v neopakovatelné atmosféře, již za nedlouho v Hostětíně.

Svatojánský podvečer

Připravený bude pestrý program pro děti i dospělé.

XXXIV. Kosení a školy ochrany přírody a krajiny 2014

Zaměřené na spojení člověka a krajiny Bílých Karpat.

Kurz Respektovat a být respektován

Kurz manželů Kopřivových.

Ovocnářský kurz

Jarní řez a množení ovocných stromů.

Automatická kresba, orientální tanec, meditace v přírodě

Zážitkový pobyt.

Konference Venkovská krajina

Cílem konference je vytvořit pracovní rámec pro setkávání odborníků z řad studentů i jejich odborně zdatných kolegů, kteří již prošli bohatou praxí.

Přírodovědná akademie

Přednáší Doc. RNDr. P. Nováček, CSc. – téma: Od udržitelného rozvoje k ústupu.

Ovocnářský kurz

Zimní řez a výsadba ovocných stromů.

Montessori pobyt "tati pojď si hrát"

Pobyt pro tatínky a děti ve věku do 6 let s prvky Montessori.

Potravinová soběstačnost a jedlé zahrady

První ze 4 praktických workshopů o soběstačnosti (jídlo, voda, energie, bydlení).

Zahradní slavnost v přírodní zahradě

Přijďte získat inspiraci, ponaučení a zabavit se do zahrady, kde se žije a hospodaří v souladu s přírodou a je tam místo pro rostliny, živočichy i člověka.

Automatická kresba, muzikoterapie, meditace v přírodě

Zážitkový pobyt.

Naokolo Hostětína

4. ročník jarního otevírání naučné stezky.

Začínáme včelařit - úvod do včelařství

Chtěli byste se naučit základům včelaření? Zajímá vás, jak vzniká med, co je pro to všechno třeba mít a umět? Nebo se prostě chcete jen něco dozvědět o včelách a včelaření?