Fotografická soutěž Ptáčku, jak zpíváš, byla vyhlášena Základní školou Vsetín, Sychrov 97 ve spolupráci s Lískou-o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji a Muzeem regionu Valašsko u příležitosti 5. ročníku osvětové kampaně: „Ptáci-žijí tady s námi“.

Ve srovnání s loňským ročníkem byla letos účast méně hojná, a zdá se, že na vině je relativně teplé počasí, ve kterém se ptactvo velmi těžko fotografuje. V loňském roce, kdy bylo možné fotit ptáky na krmítku, přišlo 105 fotografií, letos pouze 14.

Při letošním ročníku soutěže ale byly zajímavé hlavně příběhy, které fotografie doprovázely.

Cílem soutěže je, aby se děti vydaly ven, do přírody, pozorovaly ptáky i jejich životní prostředí a pokusily se je vyfotit. A to se i letos opravdu podařilo!

Nejvíc porotu zaujal příběh i fotografie dětí ze Školní družiny ze Záhorovic, které si vyšly do přírody pod vedením paní vychovatelky Kašpárkové. Aby se děti mohly zapojit do naší soutěže, vyrazily pozorovat ptáky a při tom si musely domluvit způsob komunikace a dorozumívání, protože mluvit se při takové akci nedá. A jak nám paní Kašpárková napsala, děti si to opravdu užily. Zaslouženě si tedy odnášejí první místo!

Druhé místo patří Radovanu Kočicovi, také ze ZŠ Záhorovice, za krásný příběh o čápovi a samozřejmě také jeho fotky. Třetí místo patří Janě Chadimové z Luhačovic, která poslala zajímavou fotku kosů s příběhem a popisem svého pozorování.

Ceny budou předány 25. června 2014 na žákovské badatelské konferenci ve Valašském Meziříčí, kam všechny autory fotografií srdečně zveme.

  1. místo: ŠD Záhorovice, pod vedením paní Daniely Kašpárkové
  2. místo: Radovan Kočica, ZŠ Záhorovice
  3. místo: Jana Chadimová, Luhačovice

 

fotografie jsou k dispozici na webu.

 

Jaroslava Ševčíková

ZŠ Vsetín, Sychrov 97

za organizátory