Zlínský kraj vyhlašuje dotační řízení (kr-zlinsky.cz)

Jednou z oblastí je RP04-22 Podpora ekologických aktivit v kraji

Elektronické žádosti budou uvolněny k vyplňování od 24. 01. 2022 do 18. 02. 2022 do 12:00 hodin, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu.

Hlavní náplní projektů je vzdělávání rozlišných cílových skupin v oblasti udržitelného rozvoje a žadatelem vytvořené nové výukové materiály, výukové programy, poskytnuté poradenství nebo uspořádání významných akcí se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO).

Projekty jsou neinvestiční a musí být realizovány na území Zlínského kraje.

1 žadatel může v tomto programu podat maximálně 1 žádost.

Žadatel musí mít sídlo na území Zlínského kraje a být přímo odpovědný za realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník.

 

POZOR: Nově je povinnou přílohou žádosti ÚPLNÝ VÝPIS Z EVIDENCE SKUTEČNÉHO MAJITELE.

Pokud nemá nezisková organizace zřízenou datovou schránku, může získání výpisu z evidence skutečných majitelů trvat několik dní.

Informace, jak získat výpis jsou k dispozici na portálu pro NNO: NOVÁ POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTEM O DOTACE (kr-zlinsky.cz)