Hlavním cílem projektu je vytvořit vzdělávací program pro žáky 2. stupně ZŠ v oblasti vodního hospodářství, zvýšit znalosti a dovednosti žáků.

Projekt se věnuje vzdělávání a osvětě v oblasti vodního hospodářství.

Realizací tematického vzdělávacího programu na základních školách ve Zlínském a Jihomoravském kraji projekt přispívá k naplnění cíle programu i podprogramu.

Cílovou skupinou jsou žáci II. stupně základních škol, 6. -  8. ročník.

Dílčí cíle projektu:

Ø  šíření informací a osvěta cílové skupiny o významu vody a vodním hospodářství v povodí řeky Moravy,

Ø  pilotní ověření vzdělávacího programu ve školách a jeho rozšíření v území povodí Moravy,

Ø  vytvoření metodiky pro lektora, pracovních listů pro žáky a sady pomůcek.

Projekt financován z prostředků Ministerstva zemědělství, projekt č. 49/2019.