Hlavní téma: Objevujeme a pozorujeme přírodu se skřítkem Lískáčkem.

Hájenka Semetín, 11. října 2019

Ověřené náměty na celoroční program s dětmi.
Lektoři: Lenka Pavelčíková, DDM Šikula Uherské Hradiště, Iva Koutná, LÍSKA, z.s.

Účastníci získají soubor metodických listů Objevujeme a pozorujeme přírodu se skřítkem Lískáčkem a další materiály.

Vhodné i pro pedagogy dětských skupin a školních družin.
Pozvánka a přihláška na www.liska-evvo.cz/skoly