Prázdninový pobyt s Lískou

Envicentrum pro krajinu, 17.-24.7.2016.
Věk: 8-12 let.

Program: velká hra, hry, vycházky a výlety do okolí, povídání a hraní o přírodě, rukodělné tvoření a malování, sportování a další dovádění.

Stravování: snídaně, ovocná svačina, oběd, odpolední svačina, večeře, pitný režim – vše v domácí kvalitě s využitím místních surovin.

PC Trnka při DDM Uh. Hradiště

Nabídka pobytových i příměstských táborů http://www.trnka.xf.cz/tabory.html

SVČ Klubko Staré Město

Nabídka pobytových i příměstských táborů http://www.klubkosm.cz/tabory.html

Centrum Veronica Hostětín

Vydejte se do krásného prostředí Bílých Karpat a užijte si společně se svými dětmi čas plný pohybu, tvoření, poznávání a legrace http://hostetin.veronica.cz/kalendar-akci

ZOO Zlín

Příměstské tábory v ZOO Zlín i v letošním roce!
Prázdninové dobrodružství mezi zvířaty tak budou moci děti prožít už čtvrtý rok po sobě. V království exotických zvířat zažijí pět dní a jednu noc, během nichž se seznámí nejen s chovanými druhy, ale poznají takřka každý kout zahrady a nahlédnou do zázemí těch nejzajímavějších expozic. Nově třeba i do Zátoky rejnoků.
www.zoozlin.eu v záložce tábory.

Envicentrum pro krajinu

Nabídka táborů http://www.prokrajinu.eu/

 

ZO ČSOP Bílé Karpaty

Příměstský tábor Karpaťáček. Kdo máte zájem své dítko svěřit do našich ochranářských rukou, tak směle přihlašujte. Přihlášku a další informace naleznete na http://www.bilekarpaty.cz/csop/tabor-karpatacek/

Pokud se chcete podílet na znovuobnovení Karpaťáčka, můžete nám poskytnout finanční dar, či materiální věci jako např. papíry, staré pastelky, fixy, látky, lepidla, nepoužívané buzoly, mapy a další věci, které lze využít při kreativní tvorbě a práci s dětmi.

 

Letní tábor Žítková

Pro účastníky ve věku 15 - 18 let. Pořádá Hnutí Brontosaurus Mařatice. Více informací a přihláška v příloze.

Připojené soubory