V pátek 11. prosince 2015 se na členské schůzi LÍSKY volili noví členové řídícího výboru a revizní komise.

Nové vedení spolku LÍSKA z.s. od 11.12.2016

předsedkyně: Iva Koutná

členové řídícího výboru: Michaela Mitáčková, Petra Kraváčková, Marie Petrů, Lenka Pavelčíková, Marii Kordulová, Martin Rezek

členové revizní komise: Renata Vaculíková, Jarmila Ševčíková, Jan Blahůšek