Jedná se o studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy – v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č.412/2006 Sb. („specializační studium“).

Kurz II (2017 – 2018)

Nabídka nového kurzu od září 2017.

Přihlášky přijímáme na infoevvo@seznam.cz

Cena: předpokládáme 12.500 Kč (zahrnuje poměrnou část režijních nákladů, ubytování a stravu).
Předpokládaný počet účastníků: 15-20
Dopravu na místo modulů si zajišťují a hradí účastníci samostatně.

 

Kurz I (2016 – 2017)

Studium jsme zahájili v březnu 2016 s ukončením v dubnu 2017. Kurz proběhne v rozsahu 250 vyučovacích hodin přímé výuky, zejména se jedná o praktické náměty s využitím aktivizačních forem a metod práce.

Velký prostor věnujeme výuce v terénu, badatelsky orientované výuce, globálním a rozvojovým tématům, přírodní zahradě. Své místo zde mají témata jako cíle, obsah a principy EV, práce a role koordinátora EVVO, principy udržitelného rozvoje, místní ekonomika, ekologický provoz školy i začlenění EV do ŠVP. Část studia je též zaměřena na rozvoj profesních dovedností pedagoga, osobnostní a sociální rozvoj učitele (posílení soft skills, zejména prezentačních a komunikačních dovedností, vyjednávání, efektivní práce v týmu, vedení a sebeorganizace, sociálních dovedností, spolupráce, duševní hygiena).

Studium je zakončeno obhajobou písemné závěrečné práce a závěrečnou zkouškou.
Závěrečná práce obsahuje Školní program EVVO, vytvořený účastníkem studia pro vlastní školu či školské zařízení.

Cena: 12.500 Kč (zahrnuje poměrnou část režijních nákladů, ubytování a stravu)
Předpokládaný počet účastníků: 15-20
Dopravu na místo modulů si zajišťují a hradí účastníci samostatně.

Garant kurzu: Mgr. Iva Koutná
Lektoři: pedagogové s mnohaletými praktickými zkušenostmi, odborníci zabývající se environmentálním vzděláváním, didaktikou, plánováním školních zahrad, ochranou životního prostředí, tématy udržitelného rozvoje, rozvojovým vzděláváním atd. ze středisek ekologické výchovy, vzdělávacích institucí i škol.

Účastníci získají: sadu materiálů do výuky, např. manuál Jak učit POLY, Zdravá a bezpečná škola, Učíme se v zahradě a další (hodnota cca 3.000 Kč).

Studium je otevřeno zejména pro pedagogy ze Zlínského kraje, zcela jistě rádi přijmeme i zájemce z okolních krajů.

Při zahájení kurzu bude s účastníky studia sepsána smlouva.
Účastnický poplatek je možné hradit i ve dvou splátkách.