Z obsahu

Články

Soutěž se 7. Generaci

Sedmá generace ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií a Hnutím DUHA vyhlašuje soutěž pro středoškoláky o nejlepší počin na téma "Co vnímali moji rodiče jako největší problém životního prostředí v roce 1989 a co trápí mě?"

6. ročník soutěže s tématikou ochrany klimatu - CO2 liga

Soutěž zprostředkovává žákům, studentům i veřejnosti informace o globální změně klimatu a o změnách, které můžeme očekávat v České republice. Je určena pro studenty ve věku cca 13-17 let (ZŠ, SŠ).

Pěstujeme obilí, meleme mouku, pečeme chléb

Přírodovědná soutěž pořádaná v rámci výstavy Chléb za břichem nechodí aneb Jak se břicho k chlebu dostane.

Ptáčku, jak zpíváš?

Fotografická soutěž pro děti a mládež na téma ptáci, cílem je, aby se děti vydaly do přírody a pozorovaly a fotografovaly ptáky.

Záhada židovské čtvrti

Týmová městská hra.

Den Země 2014 - soutěž školních týmů

5. ročník soutěže školních týmů.

Geokačeři a čarodějnice

Fotosoutěže v rámci Dne Země

Fotosoutěže Černá skládka a Domácí třídění.

Vyhodnocení soutěže z Ježíškovy dílny „Dopis Ježíškovi“

„Jak se bydlí v ptačí říši“ - soutěžní přehlídka

Líska, o.s. pro EVVO ve ZK vyhlašuje soutěžní přehlídku „Jak se bydlí v ptačí říši“

ŽA-BA-KO

3. ročník žákovské badatelské konference pro žáky 5.–9. ročníků základních škol a nižších ročníků gymnázií.

Živá zahrada

Líska, o.s. pro EVVO ve ZK vyhlašuje soutěžní přehlídku fotografií „Živá zahrada“. Ukažte nám jak jste oživili svou zahradu krmítky, budkami, pítky, hmyzími domečky, úkryty pro živočichy apod.

O NEJLEPŠÍ SLOGAN na podporu fair trade a místních produktů

Základní škola Vsetín, Sychrov 97, Líska – o.s. pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji a Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 vyhlašují soutěž v rámci osvětové kampaně „Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené“.

Dort snů

Soutěžní výstava dětských výtvarných prací.

4. Žákovská badatelská konference ŽA-BA-KO

Fotografická soutěž Ptáčku, jak zpíváš?

Základní škola Vsetín, Sychrov 97 vyhlašuje ve spolupráci s Lískou - o.s. pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji a Muzeem regionu Valašsko v rámci 5. ročníku kampaně „Ptáci – žijí tady s námi“ přírodovědnou fotografickou soutěž Ptáčku, jak zpíváš?

EKO – olympiáda pro ZŠ

Soutěž pořádá ZŠ Zlín a proběhne ve středu 21. května 2014, 8.30 -14.00hod.