Termín: 11.11.2019 - 13.11.2019

Místo konání: Hostětín

Sdílíme pozvání z Hostětína.

Akce je určena především pro ty, kdo se chtějí o změně klimatu chtějí dozvědět co nejvíce a chtějí vzdělávat anebo vzdělávají děti či dospělé (například pracovníci ekocenter, pedagogové aj.). Ale mohou se zapojit i další zájemci. Představíme vám i nově vzniklý vzdělávací text a metodiku, jak o klimatické změně učit.

Termín: 11. 11. - 13. 11. 2019 
Místo konání: Hostětín

 

Čekají vás tři dny nabité informacemi o klimatu. Budete odjíždět s tím, že víte "všechno" anebo alespoň hodně moc o tématech:

 • Jak a proč vzdělávat o klimatické změně?
 • Jaké bude bývat počasí? Proč? Jak se můžeme adaptovat? Příčiny a dopady změny klimatu a co je to skleníkový jev.
 • Co je to Uhlíková stopa a jak ji využívat při vzdělávání?
 • Co můžeme dělat sami, co města, co státy – dekarbonizace, mitigace, adaptace, resilience. Zjistíte, jak můžeme nechat uhlí v zemi, jak využívat obnovitelné zdroje, jaká opatření můžeme přijmout v oblasti stavění, stravování i dopravy. Jak ukládat uhlík a co je to biouhel? Jaký je vliv zeleně?
 • Mezinárodní dohody a instituce, IPPC.
 • Prohlídka konkrétních opatření realizovaných v Hostětíně a povídání o jejich souvislosti s ochranou klimatu.

 
Lektorují:

 • RNDr. Jan Hollan, Ph.D., fyzik zabývající se změnou klimatu, pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a externí spolupracovník Ekologického institutu Veronica. Přednáší, publikuje, komentuje v médiích klimatické dění. http://amper.ped.muni.cz/gw
 • RNDr. Viktor Třebický, Ph.D., expert na uhlíkovou stopu a adaptaci měst v organizaci CI2 http://www.uhlikovastopa.cz/kalkulacka (zatím v jednání, není potvrzeno)
 • RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., ředitelka Ekologického institutu Veronica www.veronica,cz/klima
 • Bc. Petr Ajs Kucka, programový pracovník Centra Veronica Hostětín https://hostetin.veronica.cz/

 
Cena
Cena třídenní Školy ochrany klimatu je 1280 Kč. Zahrnuje ubytování (600 Kč), veganskou stravu 3x denně (680 Kč) a program.
Díky podpoře Ministerstva životního prostředí je vzdělávací program zdarma. Pořádající organizace pro tuto klimatickou vzdělávací akci poskytuje ubytování a stravu s 25% slevou.

 
Organizační pokyny:
Přihlašujte se prostřednictvím Registračního formuláře, který najdete na webu: https://hostetin.veronica.cz/skola-ochrany-klimatu-nejen-pro-pedagogy.

Pokud možno obratem (očekáváme velký zájem) anebo maximálně do 31. října.
Vzhledem k nízké ceně akce nebudeme vybírat zálohu, ale hned celou platbu předem. Své místo na akci budete mít jisté až po zaplacení této částky.

Storno poplatky:

 • při odhlášení do konce října: 500 Kč
 • při odhlášení v listopadu: celá částka. Můžete za sebe samozřejmě poslat náhradníka.

 

Podpořeno v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.