Školám s trvalejším zájmem o environmentální výchovu doporučujeme zapojení do sítě M.R.K.E.V. (základní a střední školy) a sítě Mrkvička (mateřské školy).

Do obou sítí je možné se registrovat průběžně. Veškeré informace o podmínkách registrace naleznete zde (sekce Pro školy).
Krajským koordinátorem ve Zlínském a Moravskoslezském kraji je ALCEDO – středisko volného času Vsetín, zde získáte další informace a přihlášky: alcedo@alcedovsetin.cz