Termín: 10.12.2019 14:00

Místo konání: Olomouc, Skautský institut

Seminář je určen především pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ a studenty pedagogiky, kteří mají zájem začleňovat aktuální globální témata do výuky

https://arpok.cz/seminar-cile-udrzitelneho-rozvoj-ve-vyuce/