V pátek 13. prosince se v příjemných prostorách Domu dětí a mládeže v Uherském Brodu sešla 14. členská schůze Lísky, o.s. pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. Jednalo se o volební členskou schůzi, na které si v souladu se Stanovami volili přítomní členové nové vedení Lísky, předsedu občanského sdružení a řídící výbor i revizní komisi.

Do čela Lísky byla znovu zvolena Mgr. Yvona Koutná, která organizaci předsedá už 6 let, do řídícího výboru a revizní komise bylo zvoleno 10 zástupců členů, z toho 3 noví. V programu jednání bylo i hodnocení projektů a aktivit roku 2013. Líska realizuje 3 síťové projekty. V roce 2013 připravila 4 osvětové kampaně pro 10.000 osob, vzdělávací programy pro dospělé, výukové programy pro žáky, 2 regionální vzdělávací akce, 2 žákovské badatelské konference a několik soutěží. Rozeslala 22 elektronických rozesílek a vytvořila dvě desítky metodických listů pro školy. Vydala Diář na podporu EVVO a lískové noviny Cesty za poklady ve Zlínském kraji, 3 osvětové plakáty. Spravuje knihovnu a krajský kalendář akcí EVVO. Zapojila se do dvou benefičních projektů – Česko proti chudobě a Světluška. Koordinovala sbírku na obnovu KOSENKY ve Valašských Kloboukách. 

Mezi členy Lísky patří 14 právnických osob, neziskových organizací, institucí a škol:  Informační  středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s., ZO ČSOP Veronica – Centrum Veronica Hostětín, Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, Český svaz ochránců přírody KOSENKA Valašské Klobouky, Dům dětí a mládeže Uherský Brod, Středisko volného času  Staré Město, Středisko volného času  Rožnov p. Radhoštěm, Muzeum regionu Valašsko, p.o. Vsetín, Park Rochus Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum Trnka při DDM Šikula Uherské Hradiště, Vzdělávací a informační středisko Bílých Karpat, Veselí n. M., Skřítek, o.s., Holešov, Základní škola Vsetín, Sychrov 97 a Dědictví Velkých Karlovic, o.s. a dvě desítky fyzických osob, pro které Líska zajišťuje zázemí, oporu a metodickou pomoc v oblasti EVVO.

Do roku 2014 se Líska chystá vstoupit se zcela novou grafikou i strukturou webových stránek www.liska-evvo.cz. Otevírá se také možnost pro veřejnost, jak podpořit činnosti v oblasti EVVO nejen ve Zlínském kraji, a to formou Klubu Lísky, jehož členy se mohou stát všichni, koho poslání Lísky a nabídka programů zaujme a osloví.

Sdružení Líska je tady od roku 2007 a jejím mottem je „Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního a kulturního dědictví“.

 

Jaroslava Ševčíková

Členka Lísky, o.s.