Rozšiřující studium pro koordinátory EVVO

kurz I/2019  - pro absolventy studia 2017-2018 - 3 moduly v rozsahu 40 hodin.

kurz II/2020  - pro absolventy  studií 2010  – 2012, 2016 – 2017, 2017-2018 – 2 moduly v rozsahu 24 hodin.


Úhradu nákladů na tyto kurzy lze zařadit do tzv. ŠABLON.

Garant kurzů: Mgr. Iva Koutná, koutna.iva@seznam.cz, 605 806 840