Připravili jsme v Lísce rozesílku 15/2021 – najdete v ní pozvánky na akce a kampaně, upozornění na grantové výzvy, program Učíme se venku, projekt Škola pro udržitelný život, tipy na pomůcky a publikace, nabídku vzdělávání, nabídku výukových programů a projektových dnů pro školy, zprávy a informace.

 

http://www.liska-evvo.cz/ws_newsletter/rozesilka-152021