Připravili jsme pro vás březnovou, jarem vonící rozesílku LÍSKY 5/2021.

http://www.liska-evvo.cz/rozesilka

 

Najdete v ní pozvánky, upozornění na grantové výzvy, inspiraci a náměty, program Učíme se venku, projekt Škola pro udržitelný život, tipy na pomůcky a publikace, nabídku vzdělávání, nabídku výukových programů a projektových dnů pro školy, zprávy a informace.

 

Férový obchůdek a kancelář LÍSKY otevíráme zpravidla v pondělí a čtvrtek. Doporučujeme předem zavolat na tel. 605 806 840, nebo se ozvěte na infoevvo@seznam.cz

 

Plánujeme osvětové kampaně, projektové dny a výukové programy pro školy, vzdělávací akce pro pedagogy a lektory EVVO, kompletujeme sady pomůcek pro učení venku, promýšlíme nové programy a pomůcky. Zahájili jsme nový projekt Učíme se venku s Lískou, podpořený MŽP - začínáme připravovat 4 nové programy pro MŠ, ŠD, I. stupeň ZŠ a SVČ, pro pedagogy vytvoříme i novou metodiku s ověřenými náměty pro jednotlivá roční období. Pokračujeme v koordinaci programu Škola pro udržitelný život pro náš region – zapojeny jsou ZŠ Huslenky a ZŠ INTEGRA Vsetín.

 

A úplně nejvíc se těšíme, až se potkáme.

Přejeme Vám klidné a zdravé jaro.