V Lísce jsme připravili podzimní listopadovou rozesílku 19/2021.

Najdete v ní pozvánky na akce, upozornění na grantové výzvy, program Učíme se venku, projekt Škola pro udržitelný život, tipy na pomůcky a publikace, nabídku vzdělávání i výukových programů a projektových dnů pro školy, zprávy a informace.

 

Přejeme vám poklidné dny a v neděli 28. listopadu, až zapálíte první svíčku na svém adventním věnci, buďte s těmi, které máte rádi, zdraví a spokojení.

První svíčka nese jméno Naděje, letos ji všichni potřebujeme více než jindy. První adventní neděle je železná. K dalším svícím postupujeme proti směru hodinových ručiček.

http://www.liska-evvo.cz/rozesilka