V LÍSCE jsme se autorsky podíleli na přípravě a vzniku projektových publikací Rok v parku.

S využitím aktivit Učíme se venku a aktivit Lísky jsme vytvořili celoroční námětník s pracovními listy a výzvami pro děti z I. stupně v obci Branky a Oravském Podzámku.
Učit venku je prostě prima.
 
Projekt „Rok v zámeckém parku v Brankách a v Oravském Podzámku“.