Termín: 1.2.2021 - 28.2.2021

Konzultace k přípravě a zpracování projektové žádosti - grantový program Zllínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/rp04-21-podpora-ekologickych-aktivit-v-kraji-aktuality-16670.html

 

Nabídka pro MŠ, ZŠ, SVČ, NNO.

Online konzultace. Rozsah a obsah konzultace po vzájemné dohodě.