Termín: 1.2.2021 - 28.2.2021

8 x 45 minut

MŠ, ZŠ, SVČ, NNO

Příprava a zpracování projektové žádosti malých projektů (grantové programy obce, krajů, nadací apod.).