Tematický projektový den ve škole i mimo ni na podporu projektové výuky, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků.

Zaměření projektové výuky:

-          regionální vlastivěda, interpretace místního dědictví

-          regionální udržitelná ekonomika (zemědělství, řemesla) – doporučujeme Školní farmářský den

-          polytechnika, přírodovědná gramotnost (zahrada, voda, odkud se bere jídlo, učení venku, cíle udržitelného rozvoje)

-          a další dle potřeby MŠ či ZŠ.

 

Informace infoevvo@seznam.cz, 605 806 840.

Financování možné i z tzv. „ŠABLON II“.