Exkurze na farmy, besedy, výukové programy, školní farmářské dny.

http://www.liska-evvo.cz/doc/programy-a-souteze-pro-zaky

 

Program pro školu v přírodě v rozsahu 1–5 dnů: farmářská stezka, stezka přírody, tematické výukové programy (VODA, Odkud se bere jídlo, Můj den na farmě apod.), exkurze do přírody či na farmu a další dle domluvy se školou.

Financování možné i ze „ŠABLON II“.


Výukový program Z farmy na náš stůl, aneb zdravě hravě o původu a zpracování potravin,

Určeno pro žáky I. stupně ZŠ a ŠD. Financováno z prostředků Ministerstva zemědělství, projekt 45.


Výukový program VODA – život v každé kapce

Určeno pro žáky 6. ročníku ZŠ, září – listopad, zahrnuje program ve třídě, pokus, exkurzi do vodohospodářského podniku. Projekt iniciovalo Povodí Moravy, Zlínský kraj a je financován z prostředků Ministerstva zemědělství, projekt 49/2019.


Výukový program Můj den na farmě.

Určeno pro žáky I. stupně ZŠ. Financováno z prostředků Ministerstva zemědělství, projekt AK Zlín.


Přihlašování: infoevvo@seznam.cz