Pomůcky, publikace:

Ekokatalog.cz - katalog ekovýchovných pomůcek a publikací

Ekokatalog je webový portál, na kterém střediska ekologické výchovy, ekocentra a další organizace působící v ekologické výchově informují o své nabídce publikací, pomůcek a dalších materiálů. Ekokatalog je informační portál a nelze prostřednictvím něj vybraný materiál objednat. V případě zájmu je třeba vždy kontaktovat organizaci, která položku do ekokatalogu zadala, na uvedeném kontaktu.

Ekokatalog naleznete na internetové adrese http://ekokatalog.cz/

 

NENÍ VŠE ZLATO, CO SE TŘPYTÍ,
NENÍ VŠE PŘÍRODA, CO SE ZELENÍ.
Film Zelená poušť byl již odvysílán na Česká televize, přesto se ještě ke spoustě lidem nedostal. Pokud mezi ně patříte, věnujte mu, prosím, hodinku svého času.
https://www.youtube.com/watch?v=god62gLOx_4