Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené

Osvětová kampaň na podporu férového obchodu, regionálních výrobků a Světového dne pro Fair trade.

9. - 31.5. 2019

Koordinátor: LÍSKA, z.s.

Garant: Přírodovědné centrum Trnka při DDM Šikula Uherské Hradiště