Termín: 25.8.2020 8:30 - 16:00

Místo konání: Umělecké centrum UP, Olomouc

6. ročník konference Učíme o globálních souvislostech

Konference se bude věnovat globálním cílům udržitelného rozvoje a jejich začlenění do výuky.
 

 

V dopoledním bloku představí Michal Broža, vedoucí informační kanceláře OSN pro ČR, Cíle udržitelného rozvoje, zaměří se na výhled plnění daných Cílů do roku 2030. Na něj naváže publicista Daniel Tichý, autor filmů "Klima mění Česko" a "Česko chrání klima", o příkladech dobré praxe v oblasti klimatických opatření.
 
Odpolední blok otevřou workshopy:
 Myslíme na svět — od malých projektů k velké změně.
 Get up and Goals! Jak začlenit globální témata do života školy

Následně představí Monika Olšáková, učitelka z MŠ a ZŠ Janovice, držitelka ocenění Global Teacher Prize ČR 2019, se svým kolegou Lukášem M. Pitříkem konkrétními příklady, jak globální témata uchopit v praxi.

Konference je určena všem pedagogů, ředitelům a budoucím pedagogům, kteří mají zájem začleňovat globální témata do výuky. Účast na konferenci je zdarma.
Účastníci obdrží certifikát o absolvování od instituce akreditované MŠMT.