Dnešním dnem 15. září zahajujeme v Lísce 11. ročník osvětové kampaně STROMY a MY.

Cílem kampaně je zvýšit zájem o stromy, poukázat jejich význam v krajině, ve městech a obcích a nabídnout příležitosti k poznávání, péči a ochraně.


Jak se můžete zapojit či kampaň podpořit?

Účastí, zapojením do akce v regionu - viz kalendář regionálních akcí.

Přípravou a uspořádáním vlastní akce.

Sdílením pozvánek a akcí na vašem webu či přes sociální sítě.

Umístěním banneru kampaně na vašem webu.


Napište nám o svých aktivitách, přiložte fotografii, pozvánku, článek, práce dětí a podobně. Vše budeme postupně zveřejňovat na webu www.liska-evvo.cz/doc/stromy-a-my a Facebooku, Stromy a my. Stanete se tak součástí velké rodiny přátel stromů, téma se dostane k veřejnosti, lidé se budou více zajímat, zapojovat a pečovat o své okolí.


Nejvýznamnější je oslava DNE STROMŮ,

svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. století.

Datum oslav Dne stromů se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí. Roku 1951 přijala FAO (Food and Agriculture Organisation) Spojených národů následující usnesení: Konference shledala jako potřebné, aby si všichni lidé uvědomovali jak estetickou a psychologickou, tak i hospodářskou hodnotu lesa, a proto se doporučuje, aby se každoročně ve všech členských státech slavil světový svátek stromu, a to v době, kdy se to za lokálních podmínek zdá být příhodné.

V České republice připadá Den stromů na 20. října


Akce v České republice:

Informace ke Dni stromů najdete na webové stránce www.nadacepartnerství.cz

Jednou z nejvýznamnějších akcí je Anketa Strom roku 2021

Anketa Strom roku chce podpořit aktivní lidi v péči o stromy v jejich okolí. Zároveň chce veřejnosti představit zajímavé stromy s příběhem, které jsou naším přírodním bohatstvím a zaslouží si pozornost. http://stromroku.cz/


http://www.liska-evvo.cz/doc/stromy-a-my

 

Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka.

John Ruskin