• EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově, 28. ledna 2014, 14/15 Baťův institut Zlín
  • Setkání středisek ekologické výchovy, ekoporaden a organizací k EVVO, 20. března 2014, 14/15 Baťův institut Zlín