Tradičně během prázdnin chystáme v LÍSCE vydání dalšího čísla novin Poctivě vyrobené.

http://www.liska-evvo.cz/doc/regionalni-produkty

 

Zašlete nám své příběhy, nabídku služeb, zprávy z farem, dílen i slavností a jarmarků či akce do kalendáře.
Uzávěrka pro zaslání podkladů je 17.8.2020. Za dřívější zaslání budeme vděční.

 

Témata:
• Poctivá výroba a řemesla, regionální značky – příklady dobré praxe
• Příběhy regionálních výrobců a farmářů
• Odkud se bere jídlo – proč mít svého farmáře, kde ho najít, stravování ve školách v návaznosti na lokální produkci
• Potravinová soběstačnost
• Regionální odrůdy, sady a přírodní zahrady
• Semínkovna
• Místní přírodní a kulturní dědictví, interpretace
• Příklady vašich programů a služeb, projektů k tématu
• Pozvánky na akce v období září 2020 – únor 2021

 

 

Kontakt: infoevvo@seznam.cz