Ve spolku Tradice Bílých Karpat se po celý rok věnovali spolupráci s handicapovanými a rozvíjeli EVVO v Hostětíně se zaměřením na tuto cílovou skupinu.

Výstupem projektu je scénář pobytového programu, jehož aktivity pilotně ověřili se skupinou dětí se svalovou atrofií. Program představuje téma Vody, v mnoha různých směrech a činnostech, které jsou přizpůsobeny různým druhům tělesného postižení - vozíčkářům, nevidomým, neslyšícím dětem.

Aktivity s tématikou Vody shromáždili lektoři do Nápadníku, který nabízí ke stažení zdarma. Dětem v něm představu vodu jako vzácnou, důležitou, zázračnou každodenní součást našich životů. Ponoří se do její energie, budou ji společně pozorovat a vnímat, aby obnovili prastaré spojení s tímto živlem.

Děti s tělesným postižením mají specifické potřeby pro poznávání světa. V Nápadníku se jim snaží lektoři zprostředkovat kontakt s přirozeným prostředím přírody, podnítit jejich zvědavost, chuť objevovat a zkoumat prostor kolem sebe, aby jej v rámci svých možností poznaly, pochopily a vytvořily si k němu kladný a láskyplný vztah.

Aktivity jsou vedeny hrou a prožitkem. Děti se věnují i badatelské činnosti, pokusům. Důraz je kladen na rozvoj smyslového poznávání a sebereflexi. Aktivity jsou rozděleny do několika tématických celků, které děti seznámí s vlastnostmi vody, koloběhem vody v přírodě, její funkcí v krajině a důležitostí správného hospodaření s vodními zdroji. Také se podívají na to, jak zacházíme s vodou v našem každodenním životě a co může každý z nás udělat pro to, aby bylo vody dostatek. Aktivity jsou inspirací, můžete je jakkoliv přizpůsobit podle konkrétních potřeba a možností dětí.

Napište si o Nápadník na: tbk@tradicebk.cz, získáte jej v pdf na e-mail.

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.