Zdravíme ze SEVERU a posíláme nabídku naší Letní školy místně zakotveného
učení (nejen pro učitele, ale i pro lektory a místní osvětáře) a Klima -
kempu pro mládežníky (zdarma!).