Stručné údaje z historie Lísky.

 

  • Setkávání zástupců NNO, veřejné správy, škol a školských zařízení a institucí okresů Uherské Hradiště, Zlín, Vsetín a Hodonín (od r. 1996).
  • Vznik a fungování Stálé oborové konference EVVO Zlínského kraje (2000-2007). Přijetí Strategie EVVO ve Zlínském kraji (2001). Mapování zázemí a potřeb nositelů EVVO(2004, 2006). Organizace krajských akcí a setkávání (Krajská konference o EVVO, Krajský veletrh programů a aktivit na podporu EVVO). Vzdělávací programy. Informační servis (pravidelně od r. 2005). Udělování Ceny za přínos k rozvoji a stabilizaci EVVO (od r. 2000). Databáze a síťování organizací i jednotlivců.   Podpora sítě SEV a ekoporaden. Mezinárodní kontakty a spolupráce.
  • Příprava vzniku Lísky - proběhla 3 setkání pořádána SOK EVVO, 25. 11. 2006 (Uherské Hradiště), 25. 1. (Zlín) a 21. 3. 2007 (Zlín).
  • Založení Lísky – občanského sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji, 21. března 2007, Zlín.
  • Navržení přípravného výboru, který zpracoval návrh stanov a připravil 1. členskou schůzi.
  • Registrace stanov MV ČR, 25. května 2007.
  • Členská schůze Lísky, 14. června 2007, Vsetín (přijetí 13 fyzických osob, 3 právnické osoby).