Témata:
• EVVO, Učíme se venku, projektová a tematická výuka v EVVO, místně zakotvené učení,
• polytechnické vzdělávání, formy a metody výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti v MŠ a ZŠ,
• školní přírodní zahrada, vzdělávání na školní zahradě,
• osobnostně sociální rozvoj,
• projektové dovednosti v EVVO (přípava psaní projektových žádostí),
• výtvarné a rukodělné činnosti.
 
Neziskové organizace:
- strategické plánování
- práce s veřejností, s médii, prezentační dovednosti, marketing
- facilitace malých skupin a plánování
 
Akci zajistíme i na míru pro skupiny pedagogů z jedné či více škol, např. v rámci projektu MAPII.
Pro účastníky vzdělávání nabízíme i metodiky, pomůcky a další materiály.
Informace a přihlášky: infoevvo@seznam.cz