Tisková zpráva | Vsetín | 1. 4. 2016

S jarem každoročně přichází i ptačí zpěv. Opeřence po staletí vnímáme jako posly přírody a především příchodu jara. Přitom ptactvo patří k jedné z nejohroženějších skupin živočichů, kteří potřebují naši pozornost a aktivní ochranu. A právě k tomu vyzývá již posedmé osvětová kampaň Lísky nazvaná Ptáci – žijí tady s námi.

Cílem tohoto osvětového programu je podpora rozmanitých aktivit, které mají přispět k udržení a zvýšení biodiverzity druhů ptactva a zachování jejich populace v blízkosti lidských sídel na území Zlínského kraje,“ řekla předsedkyně Lísky Iva Koutná s tím, že do kampaně se zapojilo 11 organizací, především střediska ekologické výchovy i volného času, neziskové organizace, školy a muzea.

Aktivity jednotlivých organizací jsou během dubna velmi rozmanité a lákavé. Lidé se mohou těšit na výstavu, různá přírodovědná pozorování a vycházky, soutěže, kvízy, výukové programy nebo nejrůznější dílny, v nichž se mimo jiné naučí i vyrábět ptačí budky, krmítka nebo pítka. „Smyslem je, aby naše aktivity byly vzájemně propojeny, aby poskytovaly dětem i dospělým náměty, jak chránit nebo pomáhat ptactvu,“ přiblížila smysl kampaně Iva Koutná.

Garantem je Centrum ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko Staré Město. Koordinátorem kampaně je Líska, která mimo jiné připravila i metodické listy, plakáty a další materiály pro školy a další zájemce. Programy jsou připraveny v Uherském Hradišti, Starém Městě, Holešově, Vsetíně, Hostětíně, Valašském Meziříčí nebo v Uherském Brodě. Jednou z tradičních akcí je fotografická soutěž Ptáčku, jak zpíváš? Jedná se o přírodovědnou fotografickou soutěž pro děti mateřských, základních a středních škol. Každý autor může zaslat maximálně pět fotografií zachycujících ptáky v přírodě, vítěze vyhlásí Líska na badatelské konferenci ŽA-BA-KO.

Podrobný program všech aktivit je zveřejněn na www.liska-evvo.cz nebo na facebookovém profilu kampaně „Ptáci – žijí tady s námi (https://www.facebook.com/ptacizijitadysnami?ref=bookmarks).

Kampaň je mimo jiné inspirována také významnými „ptačími“ dny. Mezi ně patří každoročně Mezinárodní den ptactva, který připadá na 1. duben. Mezi pravidelné akce se řadí Vítání ptačího zpěvu, které si lidé připomínají zpravidla 1. až 2. května.

Česká společnost ornitologická každoročně od roku 1992 vyhlašuje i Ptáka roku. Letos je jím červenka obecná, která patří mezi 15 nejběžnějších ptáků Česka. Je to nenápadný ptáček velikosti vrabce, kterého lze spatřit téměř všude po celý rok. Česká společnost ornitologická chce volbou upozornit na skutečnost, že i běžným a široce rozšířeným druhům může hrozit nebezpečí, například v podobě prosklených zastávek hromadné dopravy.

Připojené soubory