LÍSKA sdružuje skupinu zkušených lektorů a konzultantů. Zde najdete jejich profily i s uvedením témat, která lektorují či k nim poskytují konzultace, včetně kontaktů. Pokud budete potřebovat další informace, napište koordinátorce: koutna.iva@seznam.cz

Připojené soubory

Z obsahu

Články

Mgr. Barbora Duží, Ph.D.

V současné době pracuje v Ústavu geoniky, AV ČR v.v.i. , oddělení environmentální geografie v Brně. Zároveň působí na volné noze jako OSVČ. Řadu zkušeností získala dlouholetou prací na VIS Bílé Karpaty, o.p.s. Je členkou LÍSKY.

Pavlína Gášková

Lektorka DVPP: zaměření na EVVO, výtvarné a rukodělné činnosti. Lektorka specializačních studií pro koordinátory EVVO. V současné době založila a vede pobočku studijního centra Basic ve Vsetíně.

Mgr. Monika Havlásková

Pracuje od podzimu 2011 jako ředitelka Střediska volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace. Od roku 1997 byla vedoucí Žabky – centra ekologické výchovy při SVČ Klubko, p.o. Kromě ředitelských povinností se také věnuje v rámci časových možností praktické ekologické výchově a vzdělávání pedagogů. Působí jako externí lektorka a konzultantka pro LÍSKU, z.s.

Mgr. Iva Koutná

Pracuje jako projektová manažerka v LÍSCE, z.s. i jako samostatná lektorka pro školy, neziskové organizace a veřejnou správu. Vzdělávací programy připravuje a vede od roku 1991.

Mgr. Marie Kordulová

Pracuje v jako metodik vzdělávacích programů v LÍSCE, z.s. i jako samostatná lektorka pro školy a vzdělávací zařízení. Vzdělávací programy vede od roku 1996.

Bc. Petra Handlová (Kraváčková)

Pracuje jako vedoucí Centra ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko Staré Městě, p. o. Hlavní činností jsou výukové programy převážně s tématikou EVVO, osvětové kampaně a akce pro širokou veřejnost, ale i školy, zájmová činnost a další související aktivity. Této problematice se věnuje od roku 2006.

Mgr. Kateřina Mrnůštíková

V současnosti pracuje jako pedagog volného času v Domě dětí a mládeže Junior, v Brně.

Mgr. Michaela Mitáčková

V současné době pracuje jako PR manažer a vedoucí oddělení marketingu 14|15 Baťova institutu, p. o.

Mgr. Lenka Pavelčíková

Pracuje jako vedoucí Přírodovědného centra TRNKA při DDM Uherské Hradiště. Od roku 2007 připravuje a realizuje environmentální výukové programy, vzdělávací akce, akce pro veřejnost a osvětové kampaně.

Marie Petrů, DiS

Pracuje jako projektová manažerka ve Vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty, o.p.s. i jako samostatná lektorka.

Mgr. Irena Pořízková

Členka LÍSKY, z.s.

PhDr. Jaroslava Ševčíková

Pracuje jako učitelka přírodovědných a společenskovědních předmětů na základní škole, je členkou LÍSKY, z.s.