V loňském roce jsme v Lísce vydali metodiku pro pedagoga Učíme se s POLY.

Formy a metody výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti v MŠ.
Environmentální výchova. Polytechnické vzdělávání.
 
Metodika obsahuje:
Doporučené postupy a činnosti „Jak učit POLY“.
Motivační příběh.
Inspirativní příklady aktivit, pokusů a pomůcek k tématům ZAHRADA, VODA, PŮDA, VZDUCH, SLUNCE s aspektem na:
  • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije.
  • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.
  • Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, planetou Zemí.
  • Rozvoj a podporu zájmu o pozorování přírody a přírodních jevů.
  • Osvojení poznatků a dovedností potřebných k pobytu venku, pozorování, objevování.
  • Práci ve skupině, podle pokynů a pravidel.
Vydáno v projektu „Jak učit POLY“. Projekt spolufinancován Zlínským krajem.
 
Pro práci s metodikou je připraven akreditovaný vzdělávací program pro pedagogy a 5 sad pomůcek.
Sady pomůcek lze dodat po dohodě, na míru školy, projektu MAP, šablon apod.
 
Informace a objednávky: infoevvo@seznam.cz, 605 806 840