Jak učit POLY - rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání v mateřských školách. Doba realizace: 1.7.2014 – 30.6.2015 PROJEKT byl UKONČEN a aktivity pokračují v rámci činností LÍSKY

Více informací zde http://www.liska-evvo.cz/doc/jak-ucit-poly-6

 

Hlavním cílem projektu bylo podpořit profesní rozvoj učitelů, vedoucích a řídících pracovníků mateřských škol v oblasti kurikulární reformy prostřednictvím dostupných, kvalitních a zajímavých vzdělávacích programů a stáží pro oblast polytechnického vzdělávání.

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Ke každému tématu byla vytvořena sada pomůcek a 10 metodických listů. Mateřské školy si je mohou od září půjčovat ve Vsetíně v LÍSCE (www.liska-evvo.cz) či ve Vzdělávacím a informačním středisku ve Veselí n. M. (www.vis.bilekarpaty.cz), nebo si objednat výukový program Učíme se s POLY.

Výstupy projektu zde.