Výzva č. 1/2021: Pilíře EVVO

Ministerstvo životního prostředí podpoří EVVO. Na projekty, které zlepší povědomí dětí o životním prostředí, vyčlenilo 40 milionů z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR.

Dotace směřují do nových i navazujících vzdělávacích programů zaměřených na témata změny klimatu, udržitelné spotřeby nebo třeba prevence vzniku odpadů, a to jak offline, tak online formou.

Peníze mohou školy a další vzdělávací organizace použít nejen pro výuku žáků, ale i lektorů a učitelů.

Žádosti lze podávat od 15. března do 31. května 2021,  podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. prosince 2024.

 

https://www.mzp.cz/cz/news_20210226-jak-pecovat-o-zivotni-prostredi-Vzdelani-deti-podpori-dotace