Vážené učitelky a učitelé, ředitelky a ředitelé, Pro rok 2015 otvíráme možnost školám z celé České republiky přihlásit se k práci s metodikou Global Storylines v rámci projektu Participativní výuka globálních témat na 1. stupni ZŠ. Projekt realizuje organizace NaZemi ve spolupráci s Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání a Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzit.

Jak práce se storylines vypadá

Žáci i učitelé jsou vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců.

Dramaticazce v rolích vytváří bezpečné prostředí pro zkoumání náročných témat a mění vztahy ve třídě.

Příběh buduje zodpovědnost žáků za dění kolem nich i ve světě.

Přístup storylines rozvíjí kritické myšlení umožňující informovaná rozhodnutí.

Metodika dává volnost propojit příběh s širokou škálou vzdělávacích činností v různých předmětech.

Vybrat si můžete ze tří příběhů, které pilotovalo 10 jihomoravských škol.

Obr od Bodláčí hory (1. – 3. třída) – o konfliktu a vyrovnávání se s odlišností (termín školení 15.- 7.5./Brno)

Naše půda, naše plody (3. – 5. třída) – o vztahu k půdě, původu potravin a o tom, co se dá dělat, když půdu někdo zabere  (termín školení 1.-3. 5./Brno)

Zemědělská komunita (1. – 3. třída) – o vztahu k půdě, původu potravin a férovém obchodování  (termín školení 1.-3. 5./Brno)

Více informací najdete v příloze.

Připojené soubory