Termín: 14.10.2021 9:30 - 15:00

Místo konání: Hájenka Semetín, Vsetín

Srdečně Vás zveme na tradiční vzdělávací akci, na které Vám představíme aktivity, pomůcky a metodiky

z projektů a programů LÍSKY, ALCEDA, Přírodovědného centra Trnka při DDM Uherské Hradiště i partnerských organizací.

  

DOPORUČENO: vedení a učitelé MŠ, dětských skupin, lesních školek a klubů, školní koordinátoři EVVO v MŠ, vychovatelé ŠD

 

Přihlášky zasílejte do 29. 9. 2021 na adresu: infoevvo@seznam.cz  

Informace a přihlašování: infoevvo@seznam.cz, 605 806 840