Výroční zpráva  za rok 2020 je ohlédnutím za vším, čím se loni zabývali a co se povedlo. Čtenáři se v ní dozví o aktivitách, prodeji zboží, partnerech a členech a o hospodaření naší organizace.

„Pandemie koronaviru a také klimatická krize, kterou si procházíme, nás sbližuje s pěstiteli z globálního Jihu. Tyto krize neznají hranice, a přestože si v „home office“ podmínkách dokážeme život pěstitelů jen těžko představit, jsme ohroženi stejnými nepřáteli. Uvědomění si blízkosti, propojenosti a závislosti našich odlišných světů je pro nás příležitostí porozumět si více a nabízí nám prostor pro nové nápady a dobrá řešení,“  popisuje v úvodním slově Martin Simon, předseda Rady Fairtrade Česko a Slovensko.

https://fairtrade.cz/news/vydali-jsme-vyrocni-zpravu-fairtrade-cesko-a-slovensko-2020/

Připojené soubory