Aktivně se do ní zapojilo 16 organizací.

K tématu stromy připravili výtvarné a foto soutěže, Výstavy na stromech na téma kakao, výukové programy, exkurze, besedy, slavnosti, oslavy Dne stromů i výsadby dřevin.
Děkujeme, že pomáháte s Lískou pečovat o naše zelené bohatství.
http://www.liska-evvo.cz/doc/stromy-a-my