Udělování Ceny za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve Zlínském kraji.

Vyhlášení Ceny za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji za rok 2020.

Nejdůležitějšími kritérii při rozhodování o udělení ceny je významný a prokazatelný dopad na dění v místě či regionu, viditelný rozvoj organizace, projektů a programů, jedinečnost a inspirativnost.

Nominace budou zveřejněny a ceny slavnostně předány na listopadové Krajské konferenci o EVVO, 12. 11. 2020 ve Zlíně. http://www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference 

http://www.liska-evvo.cz/doc/cena-evvo

Připojené soubory