Udělování Ceny za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve Zlínském kraji.

Vyhlášení Ceny za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji za rok 2018.

Návrh na nominaci v 10 kategoriích může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba prostřednictvím úplně a správně vyplněného formuláře a v uvedeném termínu. Nominace bude posuzovat řídící výbor LÍSKY, posílený o nezávislé osobnosti. O nominaci budou jednotlivci i organizace osobně informováni.

Nominace budou zveřejněny a ceny předány na XVIII. Krajské konferenci o EVVO ve Zlíně, 15. listopadu 2018

http://www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference

http://www.liska-evvo.cz/doc/cena-evvo

Připojené soubory