Rok 2020 - zbývá přesně dekáda na splnění cílů udržitelného rozvoje do roku 2030!

Připomeňme si 17 výzev, které bychom měli co nejlépe plnit. Jak každý z nás může přispět k vybudování lepšího světa!

#SDGs #GlobalGoals #NewYearsResolutions #SustainableDevelopment

 

17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) představují program rozvoje na následujících 15 let (2015 – 2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs).

Cíle udržitelného rozvoje jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro.

Na formulaci SDGs se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů.

Agendu udržitelného rozvoje oficiálně schválil summit OSN 25. září 2015 v New Yorku v dokumentu Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030), jehož součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje (SDGs).


https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/