Termín: 2.6.2022 - 16.6.2022

Tragické střety člověka s člověkem, svobody a imperiální politiky,  střetů v civilizaci nás povzbuzují v tradičním nasazení, hledání opory ve spolupráci nejen s Lidmi ale i s Přírodou.

Přijeďte, pomožte, posilněte, co je dobrého a nezbytného pro každého z nás, pro celou společnost, pro budoucnost Země.

Připojené soubory