Finální verze zprávy ke stažení ….

Průzkum byl realizován v září 2023 formou dotazníkového šetření.

Týkal se postojů k regionálním a místním výrobkům a službám v rámci Zlínského kraje či jeho přilehlého okolí.

Otázky směřovaly k tématu místních a regionálních potravin – kde a co rádi nakupujete, jaké máte problémy s jejich dostupností

a také na sběr možných nápadů, jak podpořit místní a regionální produkci a odbyt.

viz https://www.liska-evvo.cz/doc/pruzkum-verejneho-mineni-obyvatel-zlinskeho-kraje-a-prilehleho-okoli