Vzdělávací program pro žáky II. stupně základních škol a víceletých gymnázií

Projektový den s výukovým programem ve škole, s externím lektorem.

6. ročník: Cesta VODY
7. ročník: VODA v krajině
8. ročník: Spotřeba VODY

VODA - život v každé kapce II 

Doba realizace: leden - prosinec 2020

 

Hlavním cílem projektu je vytvořit nový výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ v oblasti vodního hospodářství, zvýšit znalosti a dovednosti žáků k zodpovědnému hospodaření s vodou, podpořit aktivní zájem o téma v návaznosti na doporučené očekávané výstupy v oblasti EVVO – Senzitivita – Zákonitosti - Výzkumné dovednosti - Problémy a konflikty - Akční strategie.

 

Cílovou skupinou jsou žáci II. stupně základních škol, 6. -  8. ročník.

 

Projekt upozorňuje prostřednictvím nově vytvořeného výukového programu pro žáky 7. a 8. tříd na příčiny a dopady ohrožení vody, předkládá možnosti odpovědného spotřebitelského chování a zodpovědného hospodaření s vodou.

 

Dílčí cíle projektu:

- šíření informací a osvěta cílové skupiny o významu vody a vodním hospodářství v povodí řeky Moravy, udržitelném využívání přírodních zdrojů a hospodaření v krajině, úsporách vody v domácnosti,

-  pilotní ověření vzdělávacího programu ve školách a jeho rozšíření v území povodí Moravy, vytvoření metodiky pro lektora, návodů, pracovních listů pro žáky a sady pomůcek.

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva životního prostředí, Zlínského kraje a Povodí Moravy, s.p.

Připojené soubory

 

VODA - život v každé kapce I

 

Doba realizace: leden - prosinec 2019 

Hlavním cílem projektu je vytvořit vzdělávací program pro žáky 2. stupně ZŠ v oblasti vodního hospodářství, zvýšit znalosti a dovednosti žáků. 

 

Projekt se věnuje vzdělávání a osvětě v oblasti vodního hospodářství.

Realizací tematického vzdělávacího programu na základních školách ve Zlínském a Jihomoravském kraji projekt přispívá k naplnění cíle programu i podprogramu.

Cílovou skupinou jsou žáci II. stupně základních škol, 6. -  8. ročník.

Dílčí cíle projektu:

Ø  šíření informací a osvěta cílové skupiny o významu vody a vodním hospodářství v povodí řeky Moravy,

Ø  pilotní ověření vzdělávacího programu ve školách a jeho rozšíření v území povodí Moravy,

Ø  vytvoření metodiky pro lektora, pracovních listů pro žáky a sady pomůcek.

Projekt financován z prostředků Ministerstva zemědělství, projekt č. 49/2019.