Pro MŠ a ZŠ jsme v období leden - červen vytvořili a připravili 30 projektových dnů, výukových programů, exkurzí a 2 školní farmářské dny.

Pro pedagogy jsme lektorsky i organizačně zajistili 8 vzdělávacích akcí.

Koordinovali jsme 2 celoroční (Poctivě vyrobené a Fairtrade) a 2 jarní osvětové kampaně (Ptáci, Přírodní zahrada).

Aktivně jsme se zapojili do kampaní na území města Vsetín i v regionu. Připravili jsme nebo jsme se výrazně podíleli na 10 osvětových akcích.

 

Pro město Vsetín zajišťujeme facilitaci pracovních skupin v rámci Komunitního plánování sociálních služeb.

Navázali jsme spolupráci s UTB a jsme členy týmu projektu "Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na UTB ve Zlíně".

Participujeme na projektu VIS Bílé Karpaty zaměřeného na zvyšování informovanosti veřejnosti v oblasti klimatických změn - K prameni poznání aneb jak informovat o prostředí. Projekt byl podpořen MŽP prostřednictví Národního programu Životního prostředí.

 

 

Před námi jsou dva měsíce letních prázdnin. Přejeme hlavně Vám ve školách, aby byly plné odpočinku a zážitků.

V Lísce je využijeme k doplnění energie, zpracování DIÁŘE na školní rok 2024/25, plánování a přípravě programů pro školní třídy, vzdělávacích a osvětových akcí, Krajské konference o EVVO (23.10.), Dne Zlínského kraje (14.9.) a osvětové kampaně STROMY a MY (15.9. - 31.10.),

zapojení do Týdne pro wellbeing ve škole, www.wellbeingveskole.cz

 

Rozesílka Lísky 13/2024 vyjde ve druhé polovině srpna, vč. přílohy Poctivě vyrobené č. 4 (vždy jako příloha lichého čísla).

Uvítáme i Vaše příběhy, tipy na prodejny, trhy, jarmarky, akce atd. Pomozte nám tvořit obsah.

 

Upozorňujeme, že ve dnech 28.6. - 23.8. je kancelář, vč. Férového obchůdku, uzavřena.

Pokud byste potřebovali navštívit knihovnu, nebo obchůdek, ozvěte se 🙂

 

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na setkávání s Vámi,

Vaše Líska